Wat is ADHD?

Wat is ADHD officieel?

Op de website van Anne Marie van der Gouw, Hersenstorm, staat een lijst met diagnosecriteria voor ADHD samengesteld door Dr. Edward M. Hallowell en Dr. John J. Ratey, twee Amerikaanse ADHD-deskundigen. De punten op die lijst zijn gebaseerd op grootschalige klinische ervaringen, maar worden nog niet veel gebruikt door Nederlandse deskundigen.

Wat is/was ADHD voor mij?

Voor mij betekent (onbehandelde) ADHD vooral dat ik bijna altijd het gevoel heb dat ik op het randje van overspannen ben.

Nu iets specifieker:

Impulsiviteit en Hyperactiviteit:

Aandachtsproblemen:

Overige klachten:

Uit beeldvormend, neuropathologisch en elektrofysiologisch onderzoek is aannemelijk geworden dat de prefrontale cortex en hiermee in verbinding staande subcorticale structuren (met name de basale ganglia) hierbij betrokken zijn. Deze hersengebieden zijn rijk aan neurotransmitters zoals dopamine. Van dopamine is bekend dat het een rol speelt bij onder meer motivatie. Dat dopamine bij ADHD-symptomen betrokken is, blijkt ook uit de effectiviteit van stimulantia. (...)

Tegenwoordig minder last

Van al deze dingen heb ik de laatste jaren veel minder last gekregen. Dat komt gedeeltelijk doordat ik veel stabielere omstandigheden heb: ik heb nu al jaren dezelfde baan die precies uitdagend genoeg is, maar waar ik toch niet constant op mijn tenen hoef te lopen, en ik ben al jaren samen met Mark, en het contact met mijn familie en vrienden is ook rustig en prettig.

Bovendien gebruik ik sinds een aantal jaar medicatie (met wisselend succes):

  1. Methylfenidaat (merknamen Ritalin, Concerta, etc.): een dopamine- en noradrenaline-heropnameremmer. Dit heb ik een aantal keer opnieuw geprobeerd (langere tijd), maar het helpt me niet zoveel.

  2. Atomoxetine (merknaam Strattera), een selectieve noradrenaline heropnameremmer. Citaat van de site van de fabrikant van Strattera, Eli Lilly and Company, uit het deel 'voor de beroepsbeoefenaar':

    Strattera is effectief in het verminderen van de kernsymptomen van ADHD. Het is een zeer selectieve presynaptische heropnameremmer van noradrenaline en heeft nauwelijks tot geen affiniteit voor andere neurotransmittertransporters of -receptoren. Middels dit mechanisme verhoogt Strattera de noradrenaline spiegels in de prefrontaal cortex. Strattera heeft géén invloed op de dopaminespiegel in de nucleus accumbens: het hersengebied dat wordt geassocieerd met gevoelens van euforie en mogelijk daarmee gepaard gaande verslaving. Strattera valt niet onder de opiumwetgeving.

    Dit middel heeft me jarenlang (2006-2013) goed geholpen. Daarna werd het tijd voor iets nieuws.

  3. Bupropion (merknamen Wellbutrin, Equasim, Zyban, etc.): een selectieve dopamine- en noradrenaline-heropnameremmer.
    Dit middel gebruik ik sinds 2014, en ik voel me er prima bij.

Van de meeste symptomen van ADHD heb ik nog steeds wel wat last, maar toch veel minder sterk, en ik voel me toch een heel stuk beter. Ik maak me vooral veel minder druk, kan veel beter relativeren en voel me minder paniekerig over alles dat ik niet perfect onder controle heb. Het komt wel goed allemaal!

top

Home (Laura)

ADHD en Borderline
    ADHD
    Borderline
    Overlap
    Wilskracht
    Is ADHD een hype?
    Boeken over ADHD
    Links ADHD en Borderline
    Schuld van de ouders?

Tips
    Algemeen
    PDA/Palm
    Software (met downloads!)
    Internet-veiligheid
    Webbouwen

Arbeidsongeschikt
    Herkeuring
    Reïntegratielogboek

Allerlei
    Boeken
    Blog
    Films
    Foto's
    Gastenboek
    Gastenboek-archief
    Geschiedenis Ratje-toe.nl
    Muziek
    Muziek instuderen met MidiPlay
    Recepten
    Trouwerij Laura en Mark!
    Vakantie
    Vrienden
    Zon

Zoeken binnen Ratje-toe.nl: